8 år som webbhotell
   

Glidecom Networks är registrerat ombud hos .SE och kan därmed hjälpa er att registrera .se domäner. För .se domäner aviseras från år 2 årsavgiften direkt av .SE, för mer information se: www.iis.se.
I registreringsavgiften för .se domäner ingår första årets avgift till .SE med 150kr inkl. moms. Vi tar således ej ut någon extra avgift för registrering av .se domäner.

.SEs allmänna villkor - Här kan du ta del av .SEs allmänna villkor för domännamnsregistrering >>

Priser för domännamnsregistrering
Registreringsavgift, nyregistrering: 150 SEK
(i denna avgift ingår första årsavgiften till .SE)
Registreringsavgift, överlåtelse: 200 SEK
(i denna avgift ingår första årsavgiften till .SE)
Förnyelseavgift: 200 SEK
(om förnyelsen inte sker direkt via .SE)
Administrativ avgift: Inga avgifter
Samtliga avgifter ovan är inkl. moms.

Information om behandling av personuppgifter
Glidecom Networks AB behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och i enlighet med vad som framgår av Bilaga B i .SEs gällande ombudsavtal.

Öppettider
Glidecom Networks AB:s support besvarar inkommande frågor under följande tider:
måndag - torsdag: 08:00 - 22:00
fredag: 8:00 - 17:00
lördag - söndag: 10:00 - 15:00
Supporten når du antingen via e-post till support@glidecom.se eller via telefon på 0243-87 000.

Företagsinformation
Glidecom Networks AB
Kupolen 100
781 70 BORLÄNGE
Telefonnummer: 0243-87 000
Faxnummer: 0243-87 020
E-postadress: info@glidecom.se
Org.nummer: 556603-2560

 Driftinformation >>
2008-10-14
Geografiska .se domäner
Geografiska namn som tidigare varit förhindrade att registrera som .se domännamn släpps fria för registrering under december.

Läs mer hos Nordreg som hanterar domännamn för Glidecom - www.nordreg.se.

2008-08-26
Jour
Jourtjänst hanteras nu via vår centrala övervakning. Ni som har jouravtal kan ringa oss dygnet runt på telefon 042-197050. Tänk på att ha ert kundnr tillgängligt innan ni ringer. Detta finns bl a på fakturor och i Helpdesk.
Nyhetsarkiv >>      
© 1997 - 2007 Glidecom Networks AB | info@glidecom.se | tel: 020 - 91 75 00 | fax: 020 - 91 75 75 
Kontrollpanelen Webmail Hem